Млада Гвардия
Търсене:

Модел: Стерилизатор за червен пипер

Служи за стерилизиране на изсушен черен пипер, подобрява цвета и намалява бактерйното сьдьржанние в продукта.
Последно разглеждани