Млада Гвардия
Търсене:

Модел: Инсталация за гасене с въглероден двуокис на помещ

Инсталация за гасене с въглероден двуокис на помещения със скъпо оборудване.
Броя на бутулките зависи от размерите на помещението.
Последно разглеждани